Türkiye'de Arap Şirketlerin Toplantı

ARAP İŞ FORUMU 2017

Arap ekonomi birliği yolculuğunun ilerlemesini desteklemeye, ekonomisini geliştirmede en iyi yöntemleri kullan- maya ve aralarında bütünleşmeyi gerçekleştirmeyi hedefleyen Arap Birliğin Ekonomik Birlik konseyinin yön- lendirmelerine uygun olarak Arap Ülkeleri arasındaki ikili ticaret ve ekonomi ilişkilerini arttırma istratecisi kapsamında;
Gerçek rakebeti ve uluslararası zorluklar karşısında önemli desteği yaratacak olan orta doğu bölgesinde ekono- mik kümeleşmeyi oluşturma gerekliliği ile ilgili çağrıda bulunan Türk Hükümetinin yönlendirmelerine uygun olarak İstanbul, Arap Devletleri arasında iş bölümlerine ayrıcalı bir platform sunmak, türk ekonomi tecrübesin- den yararlanmak ve uzun vadeli işbirliği yaratmak için ARAP İŞ FORUMU 2017’ye ev sahipliği yapmaktadır. Katılımcılar:

 • Ekonomik Arap Kurumları ve Kuruluşları
 • Arap ve Türk Sanayi ve Ticaret Odaları
 • İş Adamları ve Yatırımcıların Dernekleri ve Konseyleri
 • Arap ve Türk Ticari, Sanayi ve Hizmet Şirketleri
 • Ekonomi Uzmanları, Danışmanlar ve Başarılı Ticari Şirket Sahipleri

Form’un Ana Hedefleri:

 • Sergileyen Şirketlerin ürünlerini, sanayisini ve hizmetlerini tanımlama
 • Ticari alışverişin seviyesini yükseltmek, Arap şirketleri arasındaki iki yönlü yatırım fırsatlarını desteklemek ve Türk ekonomisinin bölgedeki varlığından yararlanmak
 • Türk ekonomisinin önünde etkin istikamet olarak Arap Ülkelerindeki yatırım, ticaret ve ekonomi fırsatlarını tanıtmak, takas ve ticari ortaklıklara dayanmak.
 • Katılan ülkelerin ürünleri ve sanayisi için yeni pazarlar açmak ve Türkiye ile aralarındaki ticareti aktiv- leştirmek.

Neden Türkiye?

 • Büyük orta doğudaki sanayi alanında en büyük olanı ve en hızlı büyüyeni
 • İhracata dayanmaktadır ve dünya genelinde tüm malların en büyük ihracat ülkesi
  Türkiye, Orta Asya ile Orta doğu, Afrika ile Avrupa kes- işim noktasında bulunmaktadır. Türkiye bir yandan Avrupa birliğinin sınırlarına kadar ulşamakta, diğer bir yandan Irak ve Rusya ile sınır sınıradır. Türkiye bütün dünyaya Akdeniz ve Karadenizden açılmaktadır. Türki- ye 80 milyon genç nüfusu, toplam 820 milyar Amerikan Doları yerel üretimi ile dünyanın en büyük ekonomi ülkelerinin 17. ülkesi konumundadır. Türkiye’nin ekono- misi “üretim ekonomisi” sayılmakta, girişimcilik ve insan kaynakları güçlerine dayanarak ekonomi büyüme gerçekleştirmeye karalıdır. Türk ekonomisinin diğer önemli özelliği ise, Gümrük Birliği ve Dünya Ticar- et Örgütü üyesi yani hiç bir korunma tedbiri olmadan rekabet piyasası içinde olmasına rağmen bu işleri yap- abilmektedir.

Neden İstanbul?

 • Ortadoğuda en büyük ticari şehir.
 • Nüfus yoğunluğu neredeyse 20 milyon olması.
 • Ekonomi ve truzim başkenti.
 • Binlerce yıldır ticaret merkezidir.
 • Petrol olmayan ilişkilere sahip ürünlerin ana limanı.

İstanbul, ülkelerin ekonomik hayat merkezleri sayılan az şehirlerden birisidir. Şehrin ekonomisine, meslek ve sanat işlerine bakıldığında İstanbul, Türkiye’nin toplam milli üretiminin %23’ünü ürettiğini görmekteyiz. Ülkenin yıllık bütçesine katkısı ise %40’tır. Diğer bir yandan, şehrin devlet harcamalarındaki katkısı ortala- ma %7 – 8’dir. Aynı zamanda tüm özel bankaların merkezi olup banka şubelerin toplamının %21’i İstan- bul’da bulunmaktadır.
İstanbulun yerel ve uluslararası ticarette merkezi öneme sahiptir. Katkı değer İstanbul’dea bulunmuş olup şehirin katkı değeri diğer şehirlerin toplam katkı değerlerinin %26’sına ulaşmaktadır. İstanbul’un ihra- catı ise Türk ihracatının %46’sına, ithalatı ise Türk ithalatının %40’ına ulaşmaktadır.
İstanbul Avrupanın üçüncü dünyanın ise 21. büyük şeh- ridir. 2013 nüfus sayımına göre ise ortalama 20 milyon kişi İstanbul’da yaşamaktadır.

İstanbul, kıtaları birbirine bağlayan köprüdür. Aynı zamanda tarihi ve doğal zenginliği, sanat ve kültürün uluslararsı merkezi olması, kolay erişebilmesi, konukla- ma çeşitliliğin olması, teknik hizmetleri, fiyat politikası ve konferans merkezlerinin çeşitliliği ile dünya konfer- anlarına kucak açmaktadır.
Eşsiz tarihi birikim ve olanüstü doğal güzellikleri, bunun yanı sıra son yıllardaki bir çok uluslararası olay- lardaki başarısından dolayı İstanbul “2010 Yılı Avrupa Kültür Başkenti” olarak seçilmiştir. 2011 ve 2012 yılların- da ise İstanbul, 500’ü aşan delegasyon sayısı ile kon- frans alanında dünya birincisi olmuştur. Bir sonrak hedef, konferans bakımından Avrupanın ilk 3 şehri, dünyanın ise ilk 5 ülkesi arasında olma konumunu korumak ve her yıl dünya lideri olmaya çalışmaktır. İstanbul, truzim imkanları gibi iş içerisinde bulunan değerleri koymakta ve büyük sayıdaki katılımcıları ile yerel ve uluslararası kurumları ağırlamaktadır.

Para Birimi:  Türk Lirası.
Saat Dilimi:  Avrupa Doğusu, UTC+2
ELEKTİRK :   220 W

Neden 2017 Arap Ticareti?

 • 36 ülkeyi aşkın ülkeden 200’den fazla katılımcı.
 • Katılımcıların özgeçmişleri: üreticiler, dağıtımcılar, toptan satıcılar, lojistiyen, ticaret adamları ve sairi.
 • 5000’den fazla yerel ve uluslararası ziyaretçi, bunların %80 Arap ülkelerinden gelmektedir.
 • Ziyaretçilerin özgeçmişleri: üreticiler, dağıtımcılar, ticaret adamları, bayiler, toptan satıcılar, perakende satıcılar, devlet çalışanları, ana müşteriler, medya.
 • Arap be Türk dünyasında sanayi ve ticaret piyasalarını bağlayan tek platform.

İşe İş (B2B) Toplantıları

ARAP İŞ FORUMU 2017’de yeni ortaklarınızla buluşunuz.
Forum programından ayrı alanda açık ofis sistemi sayesinde ve ARAP İŞ FORUMU 2017’ye davetli formun herhangi bir bölümünden olan şirketlerin katılımı ile temiz ve rahat bir toplantı ortamı sağla- nacaktır.
ARAP İŞ FORUMU 2017’de yapılacak ikili toplantılar sizlere kısa tanıtım konuşmalardan daha fazlasını sunacak, dünyanın değişik yerlerinden gelenler ile buluşma ve sizlere özgü alanda daha geniş sosyal ve mesleki ağ inşaa etme fırsatını sağlayacaktır.
Forumda geçirdiğiniz zamanı, planlı ve bilinçli iş toplantılarını düzenlemek ile ve foruma daha akif bir şekilde katılmayı planlamakla değerlendirebilirsiniz.
Bunun yanı sıra, ikili görüşmeler sayesinde Forum programından ayrı alanda açık ofis sistemi sayesinde temiz ve rahat bir toplantı ortamı sunulacaktır.
Forumdan sonra, yeni arkadaşlık kurma, bilgi ve tecrübe alış verişi fırsatları kazanmış olacaksınız. Ayrıca, yeni yatırım ortaklık fırsatları da kazanmış olacaksınız.
Bu büyük toplantıda sizleri görmekten mutluluk suyacağız.
İşe İş (B2B) Toplantıları Ücreti: 150 Amerikan Doları.

Event Details
 • Start Date
  Temmuz 17, 2017 9:00 am
 • End Date
  Temmuz 20, 2017 5:00 pm
 • Status
  Expired
 • Location
Photos
Event Details
 • Start Date
  Temmuz 17, 2017 9:00 am
 • End Date
  Temmuz 20, 2017 5:00 pm
 • Status
  Expired
 • Location