GİRİŞ

Libya  büyük ölçüde petrol gelirlerine bağlı olduğundan dolayı, ülkedeki  özel sektör gayri safi milli hasilinin %5’inden fazlasını geçmemektedir. Özel sektör şirketlerinin %95’i aslında küçük ve orta ölçekli işletmeler olduğu için gölge veya resmi olmayan paralel piyasada faaliyet göstermektedir. Petrol ve doğalgaz, Libya’nın gayri safi milli hasilinin %65’inin fazlasını, ihracatının %95’inin fazlasını ve genel bütçeninin %96’sının fazlasını oluşturmaktadır. Bu nedenle Libya ekonomisi sık sık düşen petrol fiyatlarının sarsıntılarına ve gençler arasındaki işsizliğin yüksek seviyelere çıkmasına maruz kalmaktadır. Bu durumu, özel sektör aracılığıyla ekonomiyi çeşitlendirme ve küçük ve orta ölçekli işletmeleri teşvik etmek icap etmektedir.

   Diğer yandan, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi  Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmeler ekonomik ve sosyal hayatta önemli bir rol oynamaktadır. Son yıllarda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin Türkiye ekonomisine katkısındaki önemli artış; etkin hükümet politikaları, kamu kurumları arasındaki sağlam koordinasyon ve özel sektörle sürdürülen diyalogun neticesinde mümkün olmuştur. Sonuç olarak Küçük ve orta ölçekli işletmeler, şirketler gelirinin %63’ünü, istihdamın %76’sını ve ihracatın %60’ını oluşturur duruma gelmiştir.

   Diğer yandan, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi  Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmeler ekonomik ve sosyal hayatta önemli bir rol oynamaktadır. Son yıllarda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin Türkiye ekonomisine katkısındaki önemli artış; etkin hükümet politikaları, kamu kurumları arasındaki sağlam koordinasyon ve özel sektörle sürdürülen diyalogun neticesinde mümkün olmuştur. Sonuç olarak Küçük ve orta ölçekli işletmeler, şirketler gelirinin %63’ünü, istihdamın %76’sını ve ihracatın %60’ını oluşturur duruma gelmiştir.

    Libya-Türkiye İşletmeler Geliştirme Ekonomik Forumu, her iki taraftan ilgilileri bir araya getirerek, Türkiye tecrübesini değerlendirmek ve Libya’daki küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleme ve geliştirmede ondan nasıl yararlanılacağını araştırmayı hedeflemektedir.

FORUMUN HEDEFLERİ
 • Ekonominin petrol dışındaki sektörlerde çeşitlendirilmesinin temel bir kaynağı olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerin önemi konusunda farkındalığı artırmak.
 • Libya’da gelişmekte olan küçük ve orta ölçekli işletmeler sektörünün küresel ticarette yer edinmesini sağlamak.
 • Libya’daki Küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyenlerin, sanayi kuruluşlarının, sponsorların, girişimcilerin ve diğer ilgililerin  Türkiye tecrübesine  ve uygulamalarına erişimi kolaylaştırmak.
 • Küçük ve orta ölçekli işletmeler alanındaki başarılı Türkiye tecrübesiyle yakından tanışmak ve bu alandaki tecrübe ve iyi uygulamaları Libya’ya aktarmak.
 • Libya-Türkiye  arasında ortaklıkları oluşturarak ortak fonların kurularak yoluyla Libya’daki küçük ve orta ölçekli işletme sektörünü inşa etmek, desteklemek ve finanse etmek.
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ DESTEKLEME UNSURLARI
 1. Banka finansmanı
 2. Öncü Projeler
 3. İş İnkübatörleri ve merkezleri
 4. Yönetmelikler  ve Kanunlar
 5. Belediyeler ve Uygulama Mekanizmaları
 6. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER
 • Eğitim ve Hazırlama
 • Finans ve Pazarlama
 • Kurumlar ve Yetkiler
 • Ortaklıklar ve Uluslararası işbirliği
Forumun Konuları
 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesinde hükümetin rolü ve politikası
 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyümesine uygun iş ortamı
 • Bilimsel araştırmalar ve yaratıcı projelerin geliştirilmesi
 • Küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyen kurumsal yapı
 • Küçük ve orta ölçekli işletmeleri yönetme becerilerinin geliştirilmesi
 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerinin fonlanmasının kolaylaştırılması
 • Serbest bölgeler ve teknik ve yaratıcılık atölyeleri
Forum faaliyetleri
 • Çalıştaylar, konferanslar ve başarı Örnekleri:
  İş inkübatörlerinin küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesindeki rolleri.
  – Türkiye ve Libya’daki küçük ve orta ölçekli işletmelerin çalışma ortamı.
  Küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyen genel politikalar.
  Küçük ve orta ölçekli işletmelerin fonlanması.
 • Aşağıdaki Alanlarda Çalıştaylar ve Eğitim kursları:
  Fizibilite çalışmaları
  Sonuçlara göre Yönetim (QKR)
 • Serbest bölgelere,  İş inkübatörlerine ve teknolojik şehirlere saha ziyaretleri.
 • Küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyen ticari şirketler ve kurumların fuarı.
HEDEFLENEN

HEDEF TÜRK KURUMLARI

 • Ticaret Bakanlığı
 • Hazine Ve Maliye Bakanlığı
 • Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı
 • Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Dairesi Başkanlığı
 • İstanbul Ticaret Odası İTO
 • İstanbul Sanayi Odası İSO
 • Sanayi Bölgeleri İşletmesi
 • Türk Koordinasyon Ve İşbirliği Ajansı TİKA
 • Hazine Ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme Dairesi Başkanlığı
 • İkitelli Organize Sanayi Bölgesi IOSB
 • Küçük Ve Orta Ölçekli İşletme Geliştirme Organizasyonu GOSKEB.
 • Exim Bankası

HEDEF LİBYALI  KURUMLAR

 • Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı
 • Sanayi ve Maden Bakanlığı
 • Maliye Bakanlığı
 • Çalışma ve Geliştirme Bakanlığı
 • Libya Merkez Bankası
 • Devlet Ekonomik İşler Bakanlığı
 • Bankalar ve Finans Kurumları
 • Ulusal Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Programı
 • Serbest Bölge Idareleri
 • Kamu Mülkleri Müdürlüğü
 • Emlak Kayıt Kurumu
 • Şehir Planlama Kurumu
İLGİLİ LİBYALI KURUMLARI
 • Libya Sanayi Federasyonu
 • Ulusal Sanayi Kalkınma Kurumu
 • Sanayi Bölgeler Genel Müdürlüğü
 • Libya Ekonomi Vakfı
 • Sebha Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası
 • Trablus Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası
 • El-Cebel El-Garbi Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası
 • Libya Kalkınma ve Girişimcilik Vakfı
Event Details
Event Details